Restafval

Inzameling en verwerking van uw restafval 

Onder restafval verstaan wij alle afvalsoorten die u niet meer in gescheiden vorm kunt aanbieden. Maar zelfs restafval zien we bij Van Kaathoven nog steeds als grondstof. Het grove restafval dat we bij u inzamelen ondergaat op onze locatie namelijk nog eens een extra nascheiding. Dat gebeurt met behulp van geavanceerde technieken, om nog zoveel mogelijk van het afval geschikt te maken voor hergebruik.  

Opwekking van energie en restwarmte

De restanten die na dit laatste scheidingsproces nog overblijven, laten wij verwerken in verbrandingsinstallaties met een zogeheten R1-status. Dit betekent dat ze voldoende energie-efficiënt zijn om de officiële status van ‘installatie voor nuttige toepassing’ te verdienen. Uw restafval wordt hier gebruikt als brandstof voor de opwekking van energie en restwarmte.  

Persoonlijk advies over uw restafval

Wilt u uw restafval ook zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk laten verwerken? Onze afvaladviseurs gaan graag met u in gesprek!