Bouw

Afvaloplossingen voor de bouw 

Typerend voor de bouwsector is dat elke projectfase zijn eigen bijbehorende afvalstromen kent. Van het zand dat vrijkomt bij aanvang van de bouw tot de verpakkingsmaterialen die bij de oplevering moeten worden afgevoerd. Als allround afvalverwerker kunnen wij aannemers en bouwbedrijven een passende oplossing bieden voor elke fase van het traject.  

Slimme logistiek

Daarnaast hebben wij veel oog voor de logistiek op de bouwplaats. Door de afvoer van afvalmaterialen op een efficiënte manier in te regelen, dragen wij ons steentje bij aan het reduceren van de totale projectkosten. Met het oog daarop schuiven wij vaak al in een vroeg stadium aan, om met de aannemer, opdrachtgever en architect mee te denken over de beste manier om de logistiek in te richten.

Scheiden aan de bron

Over meedenken gesproken: wij helpen u ook graag bij het beperken van de hoeveelheid restafval op de bouwplaats, door uw medewerkers te adviseren hoe ze materialen makkelijk aan de bron kunnen scheiden.