Chemische industrie

Afvaloplossingen voor de chemische industrie 

Als er één sector doordrongen is van het belang om afvalstoffen op een verantwoorde manier af te voeren, dan is het wel de chemische industrie. Door de aanwezigheid van (vaak verschillende soorten) gevaarlijke stoffen, raakt de beheersing van afvalstromen rechtstreeks aan de core business.

Complexe vraagstukken

Ons zusterbedrijf Rondo is als specialist in complexe afvalvraagstukken uitstekend bekend met de chemische industrie. Raffinaderijen, productiebedrijven, verfproducenten… Voor elke bedrijfstak in de chemische sector heeft Rondo een passende oplossing. Ook als het gaat om opruimpartijen, het overpakken van gevaarlijke afvalstoffen en het afvoeren van gevaarlijk proceswater. 

Eén aanspreekpunt

Samen met Rondo helpen wij chemische bedrijven, naast de afvoer van gevaarlijk afval, ook met het inzamelen en verwerken van alle overige afvalstromen. Wij ontzorgen u met één geïntegreerde oplossing door één vertrouwd aanspreekpunt.