Onderwijs

Afvaloplossingen voor het onderwijs 

Onderwijsinstellingen hebben te maken met een grote diversiteit aan afvalstromen, die per locatie bovendien nog eens behoorlijk kan variëren. De belangrijkste afvalstroom is papier, maar daarnaast wordt er dagelijks ook veel plastic en folie, kantineafval en restafval weggegooid. Ook is er bij veel onderwijsinstellingen sprake van hoogbouw.  

Gerichte aanpak

Al met al vraagt dit om een gerichte aanpak op maat. Steeds meer onderwijsinstellingen kiezen daarom voor Van Kaathoven. Wij zetten namelijk niet zomaar een paar containers neer, maar besteden veel aandacht aan de logistiek van de afvalinzameling. We kijken bijvoorbeeld graag even samen met u welke inzamelmiddelen het meest geschikt zijn voor welke verdieping.  

Afvalreductie

Daarnaast vervullen wij voor veel onderwijsinstellingen een adviserende én activerende functie als het gaat om afvalreductie. Zo geven wij bijvoorbeeld voorlichting aan leerlingen over afvalscheiding en kan ondersteunend personeel altijd bij ons terecht met praktische vragen.