Zorg

Afvaloplossingen voor de zorg 

Zorginstellingen zijn net steden in het klein. Vrijwel elke vorm van afval die je in de gewone wereld aantreft, vind je ook in de zorg. Keuken- en kantineafval (waaronder swill). GFT-afval. Verpakkingsmaterialen zoals papier, karton en folie. Maar ook gevaarlijk afval; spuiten en naalden bijvoorbeeld.  

Regels en protocollen

Wij zien die grote en gevarieerde afvalstroom als een enorme kans. Want waar veel afval wordt geproduceerd, valt ook veel te besparen. Zowel qua kosten als op milieugebied. Wij helpen zorginstellingen graag om hun afvalstromen onder controle te krijgen. Hoe beter dat lukt, hoe meer tijd en geld zij aan de zorg kunnen besteden. Dagelijks verwerken wij het afval van tientallen zorginstellingen, waardoor wij alle regels en protocollen inmiddels als geen ander kennen.  

Incontinentiemateriaal

Binnen de zorg vormt de inzameling van incontinentiemateriaal een verhaal apart. Wij hebben ons in de loop der jaren gespecialiseerd in dit type afval, dat we in onze eigen installaties via compostering op zeer milieuvriendelijke wijze kunnen verwerken.