Afvaladvies

Goede dienstverlening begint met een goed advies. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de adviserende partij afval begrijpt. De mogelijkheden én de onmogelijkheden kent. De afvalspecialisten van Van Kaathoven zijn hier allemaal voor opgeleid. Ze hebben de juiste kennis en kunde in huis om opdrachtgevers te voorzien van bruikbaar, duurzaam en rendabel afvaladvies. 

Van MVO tot tender

Steeds vaker vragen opdrachtgevers om afvaladvies. Dat kan omdat ze het MVO-beleid willen uitvoeren, de afvallogistiek willen verbeteren, de grondstoffengedachte in hun bedrijf willen opnemen of als onderdeel van de marktverkenning. In dat laatste geval wordt het onafhankelijk adviesrapport van Van Kaathoven gebruikt als basis voor een tender of aanbestedingstraject. 

Afvaladviesrapport

Aan de basis van het afvaladviesrapport staan altijd de doelstellingen van de klant. Omdat geen enkel bedrijf, branche of zelfs werkplek hetzelfde is, komen onze afvalspecialisten bij u op locatie langs om stromen, punten, middelen, hoeveelheid en praktijkervaringen in kaart te brengen. 

Advies op maat

Nadat we alle relevante informatie hebben opgenomen, verwerken we alles tot een kritisch, volledig en bedrijfspersoonlijk rapport. Op basis van de totaalopname, zijn we in staat standaard adviezen los te laten en durven we ook buiten de gebaande paden te denken. Het rapport maakt direct inzichtelijk hoe we uw afvaldoelstellingen willen behalen, welke inzamelingsmethoden hiervoor nodig zijn en wat de kostenindicatie is.