Marktontwikkelingen 2018

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Van Kaathoven hoog in het vaandel. Zo hebben we de vloot aan voertuigen in 2017 sterk gemoderniseerd. Door deze duurzame investering hebben we de CO2-uitstoot flink weten te reduceren wanneer we bij u langs rijden. U zult deze zwartrode vrachtauto’s vast in het straatbeeld herkennen. We geven concreet invulling aan duurzame inzetbaarheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij tal van (gemeentelijke) projecten. Daarnaast zijn we erg actief om verwerkers te selecteren die specifieke reststoffen weer hergebruiken of zorgdragen voor maximale energieterugwinning.

Net als afgelopen jaar is de grondstoffen- en afvalmarkt volop in beweging. Het is de algehele verwachting dat deze ontwikkelingen zich structureel doorzetten in het komende jaar. Hierbij zetten wij voor u de belangrijkste ontwikkelingen op een rij;
• De ongunstige prijzendruk op grondstoffen en brandbaar bedrijfsafval blijft onverminderd van kracht in 2018. De afzetmarkten voor o.a. hout, kunststoffen en mineralen hebben te maken met een dalende opbrengst en/of hogere kosten.
• Recyclingbedrijven scherpen de regels op de kwaliteit van het aangeleverde afval aan. Zo heeft de Chinese recyclingmarkt een innamestop doorgevoerd voor samengestelde kunststoffen. Hierdoor zijn er extra inspanningen voor acceptatie en verwerking van afval nodig. Deze strengere eisen leiden vaker tot afkeur van de aangeleverde partij.
• De stijging van de dieselprijzen, de cao-lonen en de toenemende filedruk zijn van invloed op de tarieven voor transport en logistieke bewegingen. Deze worden geïndexeerd conform de NEA-index.

Wat betekent dit voor u?
Deze ontwikkelingen leiden tot een verhoging van het kostprijsniveau. We beperken deze door tal van maatregelen, zoals bijvoorbeeld routeoptimalisatie en het bundelen van inkoopvolumes. De exacte tariefswijziging is zichtbaar op de eerstvolgende factuur van het nieuwe jaar. Uiteraard adviseren we u graag hoe de kwaliteit van uw afvalstromen hoogwaardiger kan worden gemaakt. Zo blijven we benadrukken dat het scheiden van papier en karton zowel milieutechnisch als financieel al jaren een positief resultaat oplevert. Om dit te stimuleren en uw kosten te drukken, maakt Van Kaathoven dit concreet met onze ‘eindejaarsactie’.

Opgeruimd 2018 in!
Tegen het einde van het jaar is het gebruikelijk om de archiefkasten weer eens leeg te maken. Daarbij helpen we u graag een handje. Geheel kosteloos plaatst Van Kaathoven een gesloten container bij u voor de deur. Omdat het deze maanden toch al zo druk is, kunt u ook kiezen om het archief in zijn geheel door ons te laten opruimen. Wel zo makkelijk én van uw archief worden weer nieuwe producten gemaakt! Op de actiepagina leest u precies hoe dit werkt.

Namens alle medewerkers van Van Kaathoven wil ik u graag hartelijk bedanken voor het vertrouwen in onze dienstverlening het afgelopen jaar. Rest mij nog om u een zeer succesvol en ‘opgeruimd’ 2018 toe te wensen!

Met vriendelijke groet,

Rob Meulendijks
Commercieel Directeur
Van Kaathoven Nederland B.V.