Gemeente Roermond verwelkomt Van Kaathoven als afvalpartner

Het contract met de huidige inzamelaar voor de huis-aan-huis afvalinzameling van de Gemeente Roermond, loopt op 31 december 2020 af. Daarom heeft de gemeente een aanbesteding uitgebracht, waarbij afvalinzamelaar Van Kaathoven Nederland B.V. de opdracht gegund is. Wij starten met onze opdracht op 1 januari 2021 in Roermond.

Minder huishoudelijk afval door beter te scheiden
De gemeente Roermond wil het huishoudelijk restafval tussen 2020 en 2025 verminderen en een hoger scheidingsgedrag realiseren. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Samen werken wij aan het verkleinen van de afvalberg in de gemeente Roermond.

Op dit moment wordt ongeveer 198 kilogram per persoon per jaar aan afval ingezameld in de gemeente Roermond. In 2025 moet dit 100 kilogram worden. Daarmee sluit de Gemeente Roermond aan bij landelijke doelstellingen voor het verminderen van huishoudelijk restafval en werken wij samen aan een duurzamer Roermond!

 


Ondertekening door Rens Evers (Wethouder Gemeente Roermond) en Rob Meulendijks (Algemeen Directeur Van Kaathoven)