Agrariër mag meer compost uitrijden

Vereniging Afvalbedrijven - 7 mei 2020 Agrariër 

Tijdens de International Compost Awareness Week vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor het belang van het gebruik van compost. Nederlandse agrariërs mogen sinds dit jaar meer compost toepassen. Dat is goed voor de bodem en past binnen de kringlooplandbouw waar de overheid naar streeft.

Voor verbetering van de Nederlandse bodem is een grote hoeveelheid organische stof van goede kwaliteit nodig. In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, die op 1 januari 2020 in werking is getreden, is verruiming voor het gebruik van fosfaat geregeld. Een landbouwer mag meer fosfaat aan de bodem toevoegen als hij gebruik maakt van een meststof die zorgt voor meer organische stof in de grond. Compost is zo’n meststof.

Duurzaam bodembeheer

De Vereniging Afvalbedrijven heeft de afgelopen jaren samen met de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) hard eraan getrokken om meer gebruik van compost mogelijk te maken binnen de nationale meststoffenwetgeving. Gebruik van compost levert onze landbouwgronden een langetermijnoplossing. Het zorgt voor een duurzame verbetering van de bodem, voorkomt uitspoeling van nutriënten en legt CO2 vast in de bodem. Duurzaam bodembeheer leidt tot een betere bodemvruchtbaarheid en tot duurzamer geteelde gewassen. Het gebruik van het circulaire product compost sluit naadloos aan op het beleid van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV), dat toewerkt naar een kringlooplandbouw en een circulair voedselsysteem.