Factsheet met 10 actiepunten om kwaliteit recyclingstromen te verbeteren

In het belang van het sluiten van kringlopen, vraagt de Vereniging Afvalbedrijven steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen. Willen we stappen vooruit zetten, dan moet elke schakel in de keten de focus leggen op kwaliteit. In een factsheet zetten we 10 actiepunten op een rij waarmee we samen met ketenpartners de kwaliteit kunnen verbeteren.

Kwaliteit is nodig om ingezamelde stromen te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige producten. Lage kwaliteit van ingezameld materiaal zit de transitie naar een circulaire economie in de weg. De factsheet geeft 10 actiepunten voor verbetering, waaraan alle partijen in de keten hun bijdrage kunnen leveren.