Kunststofrecycleerders stoppen productie

Bron: kunststofenrubber.nl

De Europese kunststoffenrecyclingindustrie stopt de productie vanwege de huidige marktontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis. De grootste problemen zijn het gebrek aan vraag als gevolg van de sluiting van verwerkingsfabrieken en de record-lage prijzen van nieuwe kunststoffen en de verminderde activiteit wereldwijd.


Ton Emans, voorzitter van PRE , verklaarde: 'Als de situatie blijft bestaan en er geen maatregelen worden genomen om de sector te helpen, zal de recycling van kunststoffen niet langer winstgevend zijn, waardoor het bereiken van de EU-recyclingdoelstellingen wordt belemmerd en de overgang naar circulaire kunststoffen in gevaar komt.' In een dergelijk geval zal er voor recycleerbaar kunststofafval geen ander alternatief zijn dan te worden gestort of te worden verbrand.

Schade aan de recyclingmarkt zou niet alleen ernstige gevolgen hebben voor het milieu, maar ook verreikende sociaaleconomische gevolgen hebben als gevolg van de uitgebreide werkgelegenheid in de waardeketen van het afvalbeheer.

De kunststofrecyclingindustrie roept de Europese Unie en de lidstaten op om recycling op te nemen als een van de sectoren die door hun herstelplannen worden gesteund en om de maatregelen in het kader van de circulaire economie ten uitvoer te blijven leggen.

Het veiligstellen van de positieve ontwikkelingen op deze markt is essentieel om het gebruik van nieuwe kunststoffen in Europa terug te dringen en dus om het voortbestaan van de markt voor secundaire grondstoffen en verdere investeringen in de sector te waarborgen.