Update marktontwikkelingen en het effect op tarieven 2023

Een doorkijk naar 2023 voor uw tarieven

Goed dat u op de hoogte wilt blijven van de marktontwikkelingen voor afval en de mogelijk daaruit te herwinnen grondstoffen. Cruciaal want het zijn dynamische tijden en meer dan ooit is het belangrijk om te weten wat er speelt.

Nieuwe CAO
Door de invoering van de nieuwe CAO ‘Transport & Logistiek’ worden de lonen per 1 januari 2023 met 7,5% worden geïndexeerd. Parallel aan de 7,5% zijn er binnen de CAO nog een aantal andere kostenverhogende elementen meegenomen. Denk hierbij aan reiskosten (+10%), studieregeling, eenmalige uitkering (€ 250,), etc.

Arbeidskrapte in afvalsector
In de logistieke sector is een hoog arbeidstekort en binnen de afvalsector ligt dit percentage beduidend hoger dan gemiddeld. Diverse afvalbedrijven hebben dit jaar routes af moeten schalen omdat er simpelweg onvoldoende personeel beschikbaar was. In maart gaan we met de Week van de Afvalhelden nog meer waardering voor dit cruciale beroep creëren en meer werkzoekenden bereiken. 

Brandstofkosten en energieprijzen:
De brandstofkosten en energieprijzen fluctueren nog altijd enorm. Dit raakt onze logistieke operatie en alle volgende stappen in de afvalketen direct en met impact. De onafhankelijke NEA-index voor deze activiteiten berekend en vastgesteld op 14,8% voor 2023; De NEA-index geeft de prijsontwikkeling aan voor het wegvervoer en is daarmee een scherpe indicator voor de kostenontwikkeling in de markt.

Afvalstoffenbelasting
Om hergebruik en recycling te stimuleren is per 1 jan 2019 de afvalstoffenbelasting op het storten van afval met maar liefst 143% verhoogd naar € 32,12 per 1.000kg. De belasting op het verbranden van afval zal met ingang van 2023 stijgen tot € 33,58 per 1.000kg/ton; Een stijging van 6,3%.

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)
In het Landelijk Afval Beheerplan (LAP3) zien wij duidelijke wijzigingen om gescheiden inzameling in combinatie met hergebruik en recycling te bevorderen. Afhankelijk van de voortgang in het behalen van die ambities past de overheid de doelstelling in LAP3 opnieuw verscherpt aan.

CO2-heffing
Met een, door de overheid opgelegde, CO2-heffing voor afvalverwerkers moeten deze bedrijven extra investeren in CO2 reductie. Vanaf 2024 gaat de overheid effectiever sturen met dit belastinginstrument.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
Producenten worden meer en meer verantwoordelijk gemaakt voor het afval dat wordt geproduceerd. Dit moet bewuster produceren stimuleren en vergroot de kansen op hergebruik en recycling. Vanaf 1 januari 2023 komt er een vergoedingsregeling voor de aparte inzameling van eenmalige verpakkingen bij bedrijven en andere organisaties. Het gaat hier om plastic- en drankkarton verpakkingen (PD) en glas wat vergelijkbaar is met consumentenverpakkingen.

Verzekeringen in de afvalbranche
De afvalsector wordt steeds vaker geconfronteerd met branden; Het pijnlijke en direct gevolg van de toenemende hoeveelheid (Li-) batterijen tussen het afval. Het gevaar zit in het feit dat deze batterijen al bij een lichte beschadiging of breuk spontaan kunnen ontbranden. Ondanks dat er steeds meer aandacht voor wordt gevraagd in de media worden de verzekeringskosten met circa 8% verhoogd. 

Dit alles resulteert in stijgende tarieven voor de inzameling en verwerking van uw afval. Geen leuke boodschap en dat realiseren wij ons ook. En we hopen dan ook dat dit reden geeft om nog eens kritisch te kijken naar de mate waarin binnen uw organisatie het afval al optimaal wordt gescheiden. Er zijn bijvoorbeeld steeds betere technieken om papier, karton, folie en hout te verwerken, dus zonde om dit tussen uw restafval te laten liggen.

We kunnen ons voorstellen dat u soms twijfelt over de juiste keuzes. Daar helpen we u graag bij! Neem gerust contact met ons op via 088-7310210 of stuur een mail naar verkoop@vankaathovengroep.nl.  Afval scheiden sorteert effect, ook financieel.