Nog een stuk duurzamer op weg!

Vanaf deze maand rijden er weer een aantal nieuwe rood-zwarte voertuigen rond om het huis-aan-huis afval en/of bedrijfsafval in te zamelen. De gloednieuwe vrachtwagens voldoen aan de nieuwste EURO 6 emissie-eisen. En het mooie is, een EURO 6 vrachtwagen is maar liefst 90% schoner dan een EURO 5 vrachtwagen.

De EURO-6 motoren hebben diverse innovatieve technische oplossingen, waarmee de uitstoot van stikstofoxide met circa 80% wordt verlaagd in vergelijking met EURO-5 motoren. Stikstofoxide is de stof die onder andere de oorzaak vormt van zure regen, smog en die een bedreiging vormt voor de ozonlaag. Naast de verlaging van stikstofoxide uitstoot, wordt ook de hoeveelheid uitgestoten roetdeeltjes drastisch verlaagd. Deze kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en vormen een bedreiging voor de volksgezondheid.

De emissies van EURO 6 vrachtwagens worden gemeten door middel van een mobiel meetsysteem. De emissies moeten constant aan de grenswaarden voldoen. Niet alleen de hoeveelheid uitgestoten deeltjes wordt gemeten, maar ook de grootte van de deeltjes.

Met deze uitbreiding van het wagenpark is Van Kaathoven weer een stukje duurzamer geworden!