Ontwikkelingen EPS

Maakt u momenteel gebruik van onze dienstverlening voor het op een duurzame manier inzamelen, afvoeren en verwerken van EPS?  Dan willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen op EPS-gebied.

Per 29 december 2017 is het Landelijk Afval Beheersplan 3 (LAP3) in werking getreden en als gevolg daarvan gaat er een aanpassing plaatsvinden in de verwerking van piepschuim. Tot medio 2015 is er in isolatieplaten van EPS gebruik gemaakt van broomverbinding HBCDD als brandvertrager. In LAP3 wordt deze stof (HBCDD) als verontreinigde stof aangemerkt. U kunt hierover meer informatie vinden via www.lap3.nl

Om het aangeboden EPS geschikt te maken voor hergebruik is aanzienlijk veel meer arbeid, machinerie en expertise nodig. Het HBCDD houdende EPS moet via een speciale procedure worden verwerkt. Om u zo goed mogelijk verder te helpen hebben wij gezocht naar een passende oplossing. Wij kunnen u hiervoor aanbieden om dit bij een gespecialiseerde EPS verwerker te laten voorbereiden : PolystyreneLoop. Dit is een non-profit coöperatie waarbij alle leden vertegenwoordiger zijn binnen de EPS keten: EPS-fabrikanten, leveranciers van grondstoffen en additieven, schuimconverters en recyclers.

De gewijzigde tarieven vindt u op de eerstvolgende factuur en vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Wij blijven ons inspannen om ook in de toekomst, zoals u van ons gewend bent, op een zo efficiënte en duurzame manier grondstoffen in te zamelen en te recyclen.

Heeft u vragen? Bel dan met Verkoop Brabant 088-7310210 of Verkoop Limburg 088-7310350 of via mail naar verkoopbrabant@vankaathovengroep.nl of verkooplimburg@vankaathovengroep.nl.