Ontwikkelingen in afvalland

U heeft ongetwijfeld gelezen over de aanhoudende capaciteitstekorten voor de verbranding van afval bij AEB. We vinden het belangrijk dat u de ‘weg van afval’ goed begrijpt en gaan u de komende tijd updaten over een aantal ontwikkelingen.
 
AEB in Amsterdam in de problemen
Door het stilleggen van vier van de zes afvalovens van het Amsterdamse afval- en energiebedrijf AEB kampt Nederland met grote capaciteitstekorten voor de verbranding van afval. Die tekorten worden verergerd doordat ook veel Brits afval in Nederland wordt verbrand. Maar liefst 20 procent van de normale capaciteit wordt daardoor in beslag genomen. Vanwege de problemen bij AEB zijn andere afvalbedrijven bijgesprongen. Met als gevolg dat deze ovens ook steeds voller raken.
 Wanneer er dan in september onderhoudstops zijn bij diverse verbranders ontstaan er nog meer capaciteitsproblemen. De overheid heeft vorige week ingegrepen door een importstop in te voeren zodat het ‘Nederlandse afval’ eerst kan worden verwerkt. Want doen we dat niet, dan belandt het afval weer ouderwets op stortplaatsen.

Zijn we hier op de korte termijn mee geholpen? 
Helaas niet direct nee. Door het tijdelijke importplafond komen er nu tenminste geen nieuwe afvalstromen bij, zo is de achterliggende gedachte. Het heeft alleen geen consequenties voor bestaande contracten. Het is geen importstop. Alleen op de langere termijn komt er minder vuilnis het land binnen. De afvalbranche ziet het daarom niet als echte oplossing. “Het lost het nijpende probleem van dit moment niet op,” zegt een woordvoerder van de Vereniging Afvalbedrijven. Pas na verloop van maanden, concludeert de afvalbranche, komt door het importplafond capaciteit vrij bij de Nederlandse afvalverbranders. Nu zitten de tien overgebleven afvalverbranders in Nederland overvol en de afvalverwerkers zijn tot het uiterste gegaan om tijdelijke opslag vrij te maken. Afvalbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de problemen bij het AEB laten zien, dat ook een lokale crisis landelijk tot zorgen kan leiden.