Ontwikkelingen uit de afvalbranche

Zoals u waarschijnlijk wel weet is de grondstoffen- en afvalmarkt volop in beweging. We willen niet dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. Daarom informeren we u nu alvast over een aantal ontwikkelingen die van invloed gaan zijn op uw afval- en grondstoffenkosten in de komende periode.

De overheid wil het recyclen van afvalstoffen bij bedrijven en organisaties stimuleren. Waar het voor huishoudens al een ‘normale’ zaak is om afval te scheiden, komt dit in het bedrijfsleven niet voldoende op gang. Het kabinet heeft aangekondigd om de belasting op het verbranden van afval meer dan te verdubbelen. Hiermee komt de verbrandingsbelasting op een totaal van € 31,39 per ton. Deze belasting heeft logischerwijs impact op alle afvalstromen waar zich sorteerresidu in bevindt.

Naast deze ingrijpende maatregel veroorzaken onder meer de krapte op de verwerkingsmarkt, strengere kwaliteitseisen op vervuiling in afvalstromen, een stijging van de verzekeringspremies en een forse stijging van de NEA-index een aanzienlijke kostenstijging van uw afval- en grondstoffenverwerking. Daarnaast is het op betrouwbare wijze voldoen aan de privacywetgeving een continu proces en dit brengt helaas ook extra kosten met zich mee.

Wat dat voor de tarieven betekent, is nog niet precies bekend. We overleggen met onze partners en relaties hoe we de kostenstijging zoveel mogelijk kunnen beperken. Zodra dit en het besluit van de voorgenomen belastingwet is genomen, zullen wij dit kenbaar maken.

Mocht u ondertussen vragen hebben, dan horen wij dat graag.