Ontwikkelingen uit de afvalbranche

Zoals u waarschijnlijk wel weet is de grondstoffen- en afvalmarkt volop in beweging. We willen niet dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. Daarom informeren we u nu alvast over een aantal ontwikkelingen die van invloed gaan zijn op uw afval- en grondstoffenkosten in de komende periode.

De overheid wil het recyclen van afvalstoffen bij bedrijven en organisaties stimuleren. Waar het voor huishoudens al een ‘normale’ zaak is om afval te scheiden, komt dit in het bedrijfsleven niet voldoende op gang. Het kabinet heeft de aangekondigde maatregel, om de belasting op het verbranden van afval te verdubbelen, goedgekeurd op 18 december jl. Hiermee wordt de verbrandingsbelasting definitief € 32,12 per ton. Deze belasting heeft logischerwijs impact op alle afvalstromen waar zich sorteerresidu in bevindt. Via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/afvalstoffenbelasting vind u hier meer informatie over. 

Naast deze ingrijpende maatregel veroorzaken onder meer de krapte op de verwerkingsmarkt, strengere kwaliteitseisen op vervuiling in afvalstromen, een stijging van de verzekeringspremies en een forse stijging van de NEA-index een aanzienlijke kostenstijging van uw afval- en grondstoffenverwerking. Daarnaast is het op betrouwbare wijze voldoen aan de privacywetgeving een continu proces en dit brengt helaas ook extra kosten met zich mee.

Mocht u ondertussen vragen hebben, dan horen wij dat graag.