Papierontwikkelingen 2018

Hierbij willen we u informeren over de recente ontwikkelingen in de oud papiermarkt:

De papiermarkt is momenteel volop in beweging. De Chinese overheid past momenteel haar importbeleid kwalitatief en kwantitatief drastisch aan om de lokale inzameling van oud papier te stimuleren en omdat zij af wil van de massale vervuiling van het geïmporteerde papier. Door deze maatregelen stagneert de export van oud papier naar het Verre Oosten enorm en is er een serieuze overcapaciteit ontstaan op de Europese markt voor papierrecycling.

Dit resulteert momenteel in een structurele daling van de afzetprijzen voor oud papier. De papiermarkt is dus volop in beweging en we blijven deze nauwgezet volgen. U kunt ook zelf op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de komende periode via de website van onze branchevereniging: www.fnoi.nl.

Uiteraard blijven wij ons inspannen om ook in de toekomst, zoals u van ons gewend bent, op een zo efficiënte en duurzame manier grondstoffen in te zamelen en te recyclen.