Privacyverklaring conform de AVG-wetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Hierdoor hebben mensen meer mogelijkheden gekregen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten zijn namelijk versterkt en uitgebreid. Deze rechten zijn omgeschreven in een privacyverklaring.

Download hier onze privacyverklaring.