Rob Meulendijks nieuwe CEO Ortessa

Per 1 september aanstaande draagt Rob van Gansewinkel (51) zijn verantwoordelijkheden als CEO van Ortessa over aan Rob Meulendijks (57). Op diezelfde datum wordt Rob van Gansewinkel benoemd tot president-commissaris van De Raekt, het family office van de familie Van Gansewinkel waar Ortessa onder valt.

De toezichthoudende functie bij De Raekt is, uit het oogpunt van goed ondernemingsbestuur, niet te combineren met een uitvoerende rol bij Ortessa.

De per 1 september als opvolger benoemde Rob Meulendijks heeft ruim 25 jaar ervaring in de afvalbranche, waarvan 15 jaar als commercieel directeur. Meulendijks bouwt al 3,5 jaar als directielid samen met Rob Van Gansewinkel aan Ortessa. Hij vormt straks samen de directie met Math Toonen (CFO), ook al 24 jaar werkzaam in de afvalwereld.

Tot Ortessa behoren de bedrijven ‘Van Kaathoven, een afvalinzamelaar in Zuidoost-Nederland, ‘Rondo’, een afvalregisseur actief in Nederland en België en ‘Valor’ als recyclebedrijf van onder meer compost, papier en klein elektrisch afval. De drie bedrijven opereren zelfstandig, maar benutten elkaars expertise en mogelijkheden waar mogelijk. Ortessa telt inmiddels zo’n 250 medewerkers en realiseert een omzet van rond de 50 miljoen euro. Het Eindhovense bedrijf heeft de ambitie een middelgrote speler te worden in de afvalsector.