Duurzaamheidsbeleid

Duurzaam ondernemen met Van Kaathoven

Als afvalinzamelingsbedrijf met een duidelijk visie op afval, is een concreet duurzaamheidsbeleid één van onze belangrijkste handvatten om onze missie te verwezenlijken: het inluiden van het tijdperk van de circulaire economie. Met deze missie werken we toe naar een toekomst waarin we de ecologische voetafdruk van onze klanten tot een minimum beperken en de bedrijven zelf ook toekomstbestendig maken. De roep naar duurzame oplossingen wordt namelijk steeds luider, vanuit de maatschappij, vanuit afnemers en vanuit de politiek. 

Van afval naar grondstof naar circulair

Bijna alle producten en goederen die nu geproduceerd worden, hebben één ding gemeen: ze eindigen hun leven als afval. Dit lineaire economische systeem stamt nog uit de tijd dat grondstoffen onuitputtelijk leken, we vervuiling voor lief namen en niemand nadacht over de lange termijn. Waar afval het restproduct van de lineaire economie is, belooft de circulaire economie een optimistischer toekomstbeeld: producten eindigen niet als afval, maar als grondstoffen voor nieuwe producten. 

Onze rol 

De overgang naar een circulaire economie is geen knop die ‘even’ wordt omgezet. Het is een andere manier van denken en van werken. Producten moeten anders ontworpen, vervoerd, ingezameld en gedemonteerd worden. De weg van afval verandert gestaag in de weg naar grondstoffen. Van Kaathoven maakt u graag wegwijs.  

Dit doen wij door: 

1. Klanten mee te nemen in de omschakeling
Nu staat Van Kaathoven erom bekend afval op een professionele, betrouwbare wijze in te zamelen. Waar wij de laatste jaren echter steeds meer mee bezig zijn, is afval omzetten in grondstoffen. De proceservaring die we hiermee opdoen, stelt ons in staat u te helpen bij de omschakeling naar de circulaire economie. Hoe? Door alert te zijn op behoeften en ontwikkelingen die vanuit de circulaire gedachte op uw organisatie van toepassing zijn. Zo zorgen we voor een duurzame relatie, dragen we nieuwe kansen aan en bouwen we aan een stabiel fundament. 

2. Klaar te staan voor de interne organisatie 
Wij zijn een echt familiebedrijf. We staan klaar voor onze medewerkers, in goede en lastige tijden. Hiervoor bieden we een prettige, veilige en zelfstandige werkomgeving. Daar hoort bij dat we al onze medewerkers continu uitdagen om bij te dragen aan onze doelstellingen. In de basis zijn we afvalinzamelaars. In de toekomst grondstoffenleverancier. Om daar naartoe te werken, verwachten we dat ieder familielid zich gedraagt als ambassadeur, adviseur en brenger van de circulaire economie. En daar helpen we graag bij. 

3. Een voorbeeldfunctie te vervullen
Los van de circulaire economie zijn er nog voldoende andere uitdagingen op het gebied van duurzaamheid die we maar wat graag aangaan. Het hoofddoel hierachter is het minimaliseren van onze eigen footprint. Hiervoor hebben we een ambitieus vervangingsbeleid opgesteld, waarin staat beschreven hoe we faciliteiten, wagenpark en andere benodigdheden vernieuwen om zo verbruik en uitstoot tot een minimum te beperken. Zo rijden we al in schonere trucks en is de sorteerhal in Sittard volledig uitgerust met zuinige ledverlichting. Ook moedigen we ideeën en oplossingen vanuit onze interne organisatie aan en belonen we slimme initiatieven.

Eén van die initiatieven is bijvoorbeeld de circulaire innovatie die we samen met schoonmaakspecialist CSU ontwikkelden: het afvalinzamelsysteem Darin!  

Sinds het voorjaar van 2020 zijn we ook in het bezit van een volledig elektrisch inzamelvoertuig. De Volvo FE Electric wordt ingezet voor PMD inzameling binnen de gemeente Meierijstad.

Meer weten over ons duurzaamheidsbeleid?

Lees dan onze zelfverklaring waarin we concreet omschrijven hoe we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Meer leren over onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Neem dan contact met Van Kaathoven op.