Samenwerken voor een groener bedrijfsleven


In een wereld waar duurzaam ondernemen centraal staan, zijn organisaties ook meer en meer intrinsiek gemotiveerd om het eigen afval te verminderen en het daarna resterende afval steeds beter te scheiden. Oprecht gemotiveerd om voelbaar en zichtbaar bij te dragen aan recycling en herwinning van grondstoffen. Samen met de eigen medewerkers, maar ook samen met afvalinzamelaar Van Kaathoven voor een volgende stap in de keten.

Samenwerken is duidelijk de sleutel naar succesvol vergroenen en dat wordt in onze maatschappij gelukkig ook steeds breder zo ervaren. Goed nieuws komt bijvoorbeeld van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), die recentelijk heeft aangegeven dat afvalinzamelaars desgewenst verdergaand met elkaar mogen samenwerken om recycling te stimuleren. Bij Van Kaathoven, onderdeel van de Ortessa Groep, zit samenwerken in de genen. Dus is dit goede nieuws voor Van Kaathoven niet zozeer iets nieuws, maar zijn we zeker wel blij mij deze brede maatschappelijke ontwikkeling. Het motiveert om onverminderd onze klanten te blijven aanmoedigen hun afval te scheiden in minimaal twee gescheiden afvalstromen. Maar nog beter is het om nog een stapje verder te gaan met elkaar: wat betekent dit voor de toekomst van bedrijfsafval en recycling?

De kracht van samenwerking
Ook de overheid bevestigt met bovenstaand nieuws nogmaals haar overtuiging dat verticale- én horizontale samenwerking het succes van recyclinginspanningen vergroot. De bij de Vereniging Afvalbedrijven (VA) aangesloten afvalinzamelaars, waaronder uiteraard Van Kaathoven, hebben met elkaar besloten om klanten met nog meer aandacht te attenderen op de duurzame kansen van afscheiding. Bijvoorbeeld door steeds minimaal twee gescheiden afvalstromen aan te bieden of anderszins de aandacht hiervoor te vragen. En naast restafval ook bewust aan de slag te gaan met het scheiden van bijvoorbeeld het papier & karton, het GFT, het PD of het glas (gratis!).
 
'Doe Alsof Je Thuis Bent' campagne
De campagne 'Doe Alsof Je Thuis Bent', uitgevoerd door Van Kaathoven in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven (VA) van maart tot juli van dit jaar, heeft veel aandacht getrokken. Het benadrukte niet alleen het belang van recycling in zakelijke omgevingen, maar moedigde ook bedrijven aan om een actievere rol te spelen bij het verminderen van hun afval. Als de afvalspecialist voor het MKB in Brabant en Limburg kunnen we óók de kleinere bedrijven helpen om praktische stappen te zetten in de richting van duurzamere afvalverwerking. En zo helpen bijdragen aan een groener bedrijfsleven!

Waarom is dit belangrijk?
Als afvalspecialist moedigen we grote én kleine bedrijven aan om afval te scheiden en te recyclen. Zo wordt niet alleen de gezamenlijke hoeveelheid te verbranden afval een stuk minder, maar worden ook ondenkbaar veel waardevolle grondstoffen uit deze ‘afvalproducten’ herwonnen. Daarmee kunnen we met zijn allen een grote positieve impact maken op het milieu!

Voor bedrijven die enthousiast zijn om meteen aan de slag te gaan met gescheiden afvalinzameling, hebben we goed nieuws! In onze webshop kun je direct terecht voor het bestellen van containers voor restafval én als tweede afvalstroom papier & karton. En heb je hulp nodig van afvaladviseur Thom? Bel dan naar 088-7310210!

 

Van Kaathoven gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.