Glas

Inzameling en verwerking van uw glasafval 

Van jampot tot spiegel. Van bierfles tot draadglas. Wij verwerken vrijwel alle soorten hol glas en vlak glas. Eerst zamelen we het glas in, gescheiden van uw overige afval. Daarna brengen we het naar verwerkingsinstallaties die het nog eens op kleur sorteren en ontdoen van productvreemde stoffen. En vervolgens kan het opnieuw worden ingezet, als grondstof voor de glasindustrie.   

Reguliere inzameling en glasinzameling op projectbasis

Bij de meeste van onze klanten zamelen we het glasafval op reguliere basis in, met behulp van daarvoor bestemde glascontainers. Als glasafval een belangrijk onderdeel van de afvalstroom vormt, zoals bij horecabedrijven, bieden wij specifieke oplossingen op maat. Daarnaast zijn we sterk in glasinzameling op projectbasis, zoals bij grote festivals. In die gevallen denken wij ook graag met u mee over de logistiek rond de inzameling.  

Persoonlijk advies over uw glasafval

Wilt u uw glasafval ook zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk laten verwerken? Onze afvaladviseurs gaan graag met u in gesprek!

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Core.Models.IPublishedContent'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)