Gemeenten

Afvaloplossingen voor de overheid 

Van gemeenten wordt verwacht dat ze zorgvuldig omspringen met belastinggeld. Tegelijkertijd willen gemeenten de afvalinzameling en -verwerking zo milieuvriendelijk mogelijk regelen. Waarschijnlijk komt het door de combinatie van die twee factoren, dat Van Kaathoven inmiddels Nederlands derde inzamelaar van particulier afval is. En dat terwijl we alleen actief zijn in Zuid-Nederland.  

Meerdere stromen tegelijk

Onze wagens zijn erop gebouwd om meerdere afvalstromen tegelijk in te zamelen bij particulieren. Dit is niet alleen efficiënt, maar ook beter voor het milieu. Daarnaast zijn we de enige (of in elk geval de eerste) afvalverwerker in Nederland die GFT-afval van particulieren rechtstreeks omzet in compost. Hiervoor hebben we onze eigen verwerkingsinstallatie.   

Typen inzameling

Naast de huis-aan-huis inzameling van plastic, GFT, papier en restafval verzorgen we voor verschillende gemeentes ook inzameling in milieuparken en milieustraten. Ook kunnen we, uiteraard met toestemming van de betreffende gemeente, de inzameling van papier door verenigingen faciliteren.