De diensten van Van Kaathoven


Onze dienstverlening rust op drie pijlers: afvalbeheer, afvalinzameling en afvalverwerking. Door de afvalstromen van onze klanten in kaart te brengen, kunnen wij kosten minimaliseren en opbrengsten maximaliseren. Klinkt goed, toch?

Afvalbeheer
Totaaloplossingen op het gebied van afvalmanagement; de complete regie over alle afvalstoffen voor uw bedrijf. Maar ook verhelderende diensten als onze AfvalQuickScan en afvaladvies. Lees meer >

Afvalinzameling
Inzameling van huishoudelijk afval, bedrijfsafval, industrieel afval, bouw- en sloopafval, oud papier en karton. Van containerverhuur tot complete evenementenservice. Lees meer >

Afvalverwerking
Duurzame verwerking, recycling en valorisatie van herbruikbare grondstoffen en kunststoffen. Van compostbestellingen tot ondersteuning bij afval scheiden. Lees meer >

Vragen over onze diensten?
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen of even bij de veelgestelde vragen kijken.